پیش فروش آپارتمان مسکن مهر، شهر جدید هشتگرد؛ کد 304

کد مسکن مهر: کد 304 نام پروژه: پاسارگاد شهر جدید هشتگرد: فاز 3 متراژ آپارتمان: در…

فروش آپارتمان مسکن مهر، شهر جدید هشتگرد؛ کد 305

کد مسکن مهر: کد 305 نام پروژه: شهر جدید هشتگرد: فاز 7 متراژ آپارتمان: در همه…

فروش آپارتمان مسکن مهر، شهر جدید هشتگرد؛ کد 306

کد مسکن مهر: کد 306 نام پروژه: المهدی متراژ آپارتمان: در همه ابعاد و به انتخاب…

آپارتمان مسکن مهر شهر جدید هشتگرد، فروشی ؛ کد 307

کد مسکن مهر: کد 307 نام پروژه: ارشیا متراژ آپارتمان: در همه ابعاد و به انتخاب…

آپارتمان مسکن مهر، فروشی، شهر جدید هشتگرد؛ کد 308

کد مسکن مهر: کد 308 نام پروژه: ایران خودرو متراژ آپارتمان: در همه ابعاد و به…