قیمت ملک در شهر جدید هشتگرد

قیمت ملک در شهر جدید هشتگرد به دلیل داشتن شرایط خاص در رشد ساخت و ساز،…