فروش واحد های تجاری در مجتمع تجاری شهر جدید هشتگرد

فروش واحد های تجاری در مجتمع تجاری پارس، واقع در بهترین منطقه ی شهر جدید هشتگرد…

فروش واحد تجاری در شهر جدید هشتگرد

فروش چند مغازه و واحد تجاری در شهر جدید هشتگرد قیمت هر متر: از 8 میلیون…