فروش مسکن مهر شهر جدید هشتگرد

خرید | فروش | >>> آپارتمان مسکن مهر >>> در شهر جدید هشتگرد | با قیمت…

مسکن مهر، فروش آپارتمان ، شهر جدید هشتگرد؛ کد 301

کد مسکن مهر: کد 301 نام پروژه: اتحاد عمران متراژ آپارتمان: در همه ابعاد و به…

آپارتمان مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد، فروشی ؛ کد 302

کد مسکن مهر: کد 302 نام پروژه: آپادانا متراژ آپارتمان: در همه ابعاد و به انتخاب…

آپارتمان مسکن مهر با تجاری در شهر جدید هشتگرد؛ کد 303

کد مسکن مهر: کد 303 نام پروژه: — فاز 7 با تجاری این آپارتمان ها دارای…

پیش فروش آپارتمان مسکن مهر، شهر جدید هشتگرد؛ کد 304

کد مسکن مهر: کد 304 نام پروژه: پاسارگاد شهر جدید هشتگرد: فاز 3 متراژ آپارتمان: در…