فروش زمین آپارتمانی در شهر جدید هشتگرد فاز 1، 660 متر

فروش زمین مسکونی آپارتمانی در فاز یک ، شهر جدید هشتگرد زمین آپارتمانی، 4 طبقه، دو…

فروش زمین آپارتمانی در شهر جدید هشتگرد 700 متر فاز 3

فروش زمین آپارتمانی در شهر جدید هشتگرد با قیمت مناسب زمین آپارتمانی 2 بر مساحت کل:…